Miejskie Przedszkole Nr 3 "Bajkowa Kraina" w Częstochowie

 ul. F. Focha 55 

Częstochowa , 42-217

tel 34/ 324 56 41 

    Godziny pracy:

        6.00-17.00

Innowacja pedagogiczna 2015/16

  W roku szkonym 2015/16 w naszym przedszkolu 

  realizowana była innowacja paedagogiczna :

       "Baw się z nami kółeczkami".

  Innowacja oparata jest na nowatorskiej metodzie

  pani Doroty Dziamskiej "Edukacja przez ruch".

  Wszystkich zaiteresowanych Rodziców zapraszam

  do zapaznania się z teoretycznymi podstawami tego niezwykle

  efektywnego systemu / plik: edukacja przez ruch /.

  Innowacją pdagogiczną objęte były dzieci 3,4,5,6-letnie. 

   Zajęcia tą metodą prowadzone były 2 razy w miesiacu

   w każdej grupie wiekowej.

   Program innowacji : "Baw się z nimi kółeczkami"

  jest zgodny z programem edukacji przedszkolnej

  wspomagający rozwój aktywności dzieci :

 ,Nasze przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby- Żabińskiej.

  Został poszerzony w sferze aywności społecznej, językowej, poznawczej.

 Uzasadnienie wprowadzenia innowacji

 

       Obserwując zabawę dzieci można dostrzec w ich aktywności

różnorodne formy ruchu. W przedstawionej innowacji zaproponowane są metody,

które w pełni wykorzystują tę naturalną potrzebę.

Dzieci  chętnie biorą udział w takich zajęciach, którym towarzyszy ruch i muzyka.

 

    System "Edukacji przez ruch" w pełni wykorzystuje dziecięcą

spontaniczność oraz naturalny ruch dzieci , pozwalając jednocześnie

nauczycielowi kontrolować prowadzone zajęcia.  Pobudzając wszystkie zmysły:

ruch, rytm oraz dotyk stwarzają dzieciom takie doświadczenia edukacyjne ,

które stają się dla nich naturalną metodą uczenia się.

 

  Poprzez realizację proponowanej innowacji dzieci usprawnią

motorykę małą poprzez kreślenie znaków grafomotorycznych,

a tym samym zostaną  przygotowane  do podjęcia nauki w szkole.

Dzieci zdobędą umiejętność składania papieru w/g zasad orgiami.

Wzbogacą swój słownik oraz nabędą umiejętność wypowiadania się.

Rozwiną umiejętność współpracy w grupie.

Odreagują stresy i niepowodzenia.

Zwiększą poczucie własnej wartości.

Dzieci będą miały okazję przeżyć sukces.

 

 Zabawy systemem "Edukacja przez ruch" wywołują zaciekawienie u dzieci,

które pobudzi dziecięcą wyobraźnię.

Ta z kolei spowoduje rozpoczęcie u dziecka działania.

Dzieci będą eksperymentować, przekształcać papier-  tworząc coś nowego.

Wprowadzając innowację przede wszystkim wykorzystane zostanie

naturalne i spontaniczne zamiłowanie dzieci do muzyki i ruchu.

 

 

NA GÓRĘ