Miejskie Przedszkole Nr 3 "Bajkowa Kraina" w Częstochowie

 ul. F. Focha 55 

Częstochowa , 42-217

tel 34/ 324 56 41 

    Godziny pracy:

        6.00-17.00

Historia przedszkola

                                                                                                                                                                                                      

Znalezione obrazy dla zapytania kałamarz i pióro

Historia Miejskiego Przedszkola Nr 3

"Bajkowa Kraina"

w Częstochowie

 

       Historia naszej placówki opracowana została na podstawie dostępnych materiałów zawartych w archiwum naszego przedszkola a także Archiwum Państwowego w Częstochowie. Szczegółowe informacje uzupełnione zostały poprzez wywiady i wspomnienia pracowników: dyrektorek, nauczycielek, kucharek, woźnych, opiekunek, a także wspomnienia i rozmowy z najstarszymi mieszkańcami bloku.

     W latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia rozpoczęto budowę osiedla robotniczego w dzielnicy Śródmieście. Powstało wtedy kilka podobnych do siebie placówek przedszkolnych, które mieściły się w blokach mieszkalnych. Również nasze przedszkole powstało w bloku przy budynku nr 55 ówczesnej ulicy Pałczyńskiego.

     Żmudne poszukiwania nie pozwoliły odnaleźć materiałów  potwierdzających dokładną datę otwarcia placówki. Na podstawie dostępnych w archiwach dokumentów ustalono wiec , że otwarcie naszego przedszkola z dużym prawdopodobieństwem, miało miejsce z początkiem nowego roku szkolnego -  w dniu 1 września 1955 roku.

    Pierwszą kierowniczką placówki była pani Antonina Krzysztofik, która sprawowała swój urząd w latach 1955- 1960. Chociaż przedszkole na początku swojego istnienia było bardzo skromnie wyposażone to posiadało niezbędny do funkcjonowania sprzęt , mele i zabawki. Między innymi - posiłki w tamtym czasie przygotowywane były na piecach węglowych.

   W latach 1960- 1973 kierowniczką przedszkola była pani Teresa Kaczmarczyk. Kierująca placówką przez 13 lat pani Kaczmarczyk uporządkowała duży teren przy przedszkolu i dostosowała go do zabawy i pracy z dziećmi. W tym czasie powstały dwie duże piaskownice. Nawieziona została ziemia niezbędna do zrobienia rabat kwiatowych i posadzenia drzew, żywopłotu i krzewów. W latach siedemdziesiątych wymieniono również  ogrodzenie. Dla zabezpieczenia terenu zamontowano dwie zamykane furtki i bramy ułatwiające dojście i dojazd na teren ogrodu przedszkolnego.

W trzonie kuchennym zostały zamontowane wężownice doprowadzające ciepłą wodę do łazienek w salach. W niedługim czasie do kuchni przedszkolnej został doprowadzony gaz i zakupiono kuchnie gazowe.

W tamtym czasie do czterech oddziałów przedszkolnych zapisanych było 140 dzieci.

W latach 1973- 1985 dyrektorką przedszkola była pani Alicja Dawidowicz. W czasie kierowania placówką przez panią Dawidowicz został wymieniony sprzęt i meble w szatni, w klasach i w kancelarii. Odnowiony był mocno zniszczony w ciągu 20 lat używania parkiet, zakupione nowe firany, zasłony i dywany do klas. Zmiany te znacznie poprawiły estetyką i warunki pobytu dzieci w przedszkolu. Grupy dzieci były w tym czasie nadal bardzo liczne - powyżej 35 dzieci zapisanych w poszczególnych oddziałach.

W tamtym okresie we współpracy z Miejskim Przedszkolem nr 24 przedszkole nasze było tzw. uzupełniającą „ćwiczeniówką”: Dwa razy w tygodniu uczennice Liceum Pedagogicznego przychodziły na zajęcia i hospitacje indywidualne i klasowe. Przedszkole współpracowało również z częstochowską WSP przyjmując na praktyki pedagogiczne wyznaczone przez uczelnię studentki. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte były dość trudne: stan wojenny, system kartkowy, zmiany polityczne, społeczne, gospodarcze. Wszystko to odbijało się również w funkcjonowaniu oświaty, w tym przedszkoli.

Od roku 1985 do 2001 dyrektorką przedszkola była pani Halina Mielniczuk. W miarę możliwości i dostępnych środków pani dyrektor Mielniczuk prowadziła niezbędne modernizacje i ulepszenia placówki. Na bieżąco wykonywane były niezbędne prace remontowe. Miedzy innymi  wyremontowana została kuchnia, łazienki w salach, wycyklinowane zostały parkiety oraz wyremontowany taras.W okresie tym na placówce prowadzone były zajęcia w ramach zespołu samokształceniowego dla nauczycielek i dla dyrektorek przedszkoli.Co roku studentki z częstochowskiej WSP i Studium Nauczycielskiego w Krzepicach odbywały tutaj swoje praktyki pedagogiczne .

W wyniku reorganizacji przedszkoli miejskich w 1992 roku, cztery sąsiadujące ze sobą placówki przedszkolne połączone zostały w jeden zespół budżetowy pod wspólną nazwą Miejskie Przedszkole nr 3 z siedzibą w naszym przedszkolu. Dyrektorką budżetową została pani Halina Mielniczuk.  Jak pokazał czas zarządzanie zespołem nie było łatwe , a pomysł łączenia kilku odrębnych i samodzielnych placóweknie sprawdził się .

 Po tamtych latach wspólnego budżetowania zostały pomimo wszystko miłe wspomnienia w postaci wymiany doświadczeń i współpracy przedszkoli w ramach dzielenia się wiedzą nauczycielek, wspólnych spotkań, warsztatów, zajęć zespołu samokształceniowego oraz różnych prezentacji dziecięcych. Cenne więzy zaprzyjaźnienia między naszymi przedszkolami zachowujemy do tej pory.

Uchwałą Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2000 roku placówki wchodzące w skład zespołu budżetowego odzyskały swoją samodzielność i w wyniku tej zmiany otrzymały nową numerację: 26 i 27.

Nasze przedszkole pozostało przy nazwie Miejskie Przedszkole nr 3.

     W roku 2001 w wyniku przeprowadzonego konkursu-  na stanowisko dyrektora naszego przedszkola została powołana pani Danuta Ziętara, która tą zaszczytną funkcję pełni do dnia dzisiejszego.

To właśnie za kadencji pani dyrektor Danuty Ziętary systematycznie prowadzone były remonty i udoskonalenia naszej placówki.Budynek liczący 60 lat wymaga bowiem ciągłych modernizacji i przeróbek, tak aby sprostać licznym przepisom sanitarnym i higienicznym.

Od roku 2001, głównie dzięki staraniom i wysiłkom pani dyrektor Danuty Ziętary, zostały wymienione wszystkie drzwi w przedszkolu i wszystkie okna. Została wyremontowane łazienki starszaków, wejściowa klatka schodowa oraz kuchnia wraz z zapleczem. Powstała zmywalnia i jadalnia, dzięki czemu spełniamy wymagania do prowadzenia żywienia zbiorowego. Wykonano również malowanie oraz naprawę i cyklinowanie parkietu w większości pomieszczeniach. Zakupione zostały nowe meble do kuchni, szatni oraz mebelki wraz ze stoliczkami i krzesełkami do poszczególnych sal.

W bieżącym roku szkolnym została wykona elewacja zewnętrzna budynku oraz gruntowny remont tarasu. Wzbogacono również ogród o nowe drzewa , krzewy oraz zabawki uatrakcyjniające pobyt dzieci na świeżym powietrzu. W wyniku tych zmian znacznie poprawiła się estetyka placówki a przede wszystkim warunki pobytu dzieci w naszym przedszkolu. Zauważyli to sami rodzice, dzieci oraz  osoby odwiedzające nasze przedszkole. 

 

Przedszkole w dniu swoich

"Diamentowych urodzin"

 

Miejskie Przedszkole nr 3 przy ulicy Focha 55 działa nieprzerwanie od roku 1955 jako placówka czterooddziałowa. 10 lat temu obchodziliśmy "złoty jubileusz" istnienia naszego przedszkola. Podczas uroczystego jubileuszu nadane zostało naszej placówce imię "Bajkowej Krainy".

         Aktualnie do przedszkola uczęszcza 100 wychowanków do 4 grup wiekowych. Przedszkole nasze wybierane jest przez rodziców ze względu na doskonałe położenie w śródmieściu, miłą i troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę oraz wysoki poziom przygotowania dzieci do nauki w szkole-  co potwierdzają prowadzone badania losów naszych absolwentów.

     Dzieci mają możliwość przebywania w naszej placówce w godzinach  od 6.00 do 17.00. Przedszkole zajmuje część parteru i pierwszego pietra budynku . Dysponuje dużym tarasem i ogrodem z palcem zabaw od strony południowej. Na parterze mieszczą się dwie sale zabaw dla dzieci młodszych, szatnia i rozbieralnia. Na piętrze umiejscowiona jest kuchnia , dwie sale zabaw dla dzieci starszych i obszerny hol, który służy jako sala zajęć rytmicznych i ruchowych oraz jako aula na występy i uroczystości przedszkolne. Sale zabaw dla dzieci są duże , jasne , przestronne i kolorowe. Wyposażone są w bezpieczne meble , zabawki dostosowane do potrzeb i wieku dzieci oraz liczne pomoce dydaktyczne.  Przy każdej sali znajduje się osobna łazienka. Przedszkole dysponuje własną kuchnią , gdzie codziennie przygotowywane są smaczne i urozmaicone posiłki. 

      Kadra pedagogiczna w przedszkolu to zespół wysoko wykwalifikowanych  nauczycielek. Służą one pomocą i opieką wszystkim przedszkolakom. Mają dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej. Dostosowują metody i formy nauczania do wieku wychowanka oraz jego możliwości rozwojowych. Wykorzystują nowatorskie metody pracy , które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Wykorzystują również aktywizujące metody pracy, które wspierają i rozwijają kreatywność dzieci. Doskonalą swój warsztat pracy poprzez zdobywanie nowych stopni awansu zawodowego , ukończenie studiów podyplomowych oraz uczestnictwo w różnorodnych kursach, warsztatach i szkoleniach. Wszystkie nauczycielki dokładają wszelkich starań , by każde dziecko  czuło się w przedszkolu bezpiecznie i radośnie spędzało czas.

Przedszkole posiada koncepcję pracy ukierunkowaną na wspieranie rozwoju dziecka poprzez stosowanie w procesie edukacyjnym nowatorskich form i metod pracy - gwarantując opiekę , wychowanie i edukację na najwyższym poziomie.

W ramach nowatorstwa pedagogicznego w naszym przedszkolu w ciągu ostatnich lat realizowane były liczne programy edukacyjne samodzielne opracowane przez nauczycielki takie jak :  "Bezpieczny przedszkolak", "Poznaję sztukę plastyczną i sam jestem twórcą" ,  "Promocja zdrowia w przedszkolu", " "Mały plastyk", "Rosnę prosto " , program profilaktyczny "Stop agresji" , "Mały podróżnik" . Programy te w atrakcyjny sposób przyczyniły się do rozwoju zainteresowań , umiejętności i kształtowania postaw u dzieci. W przyszłym roku szkolnym 2015/16 planowane jest  wdrożenie innowacji pedagogicznej w oparciu o opracowaną i zmodyfikowaną na potrzeby przedszkola nowatorską metodę pracy " Edukacje przez Ruch" w/g Doroty Dziamskiej.

Każdego roku realizowane były również liczne przedsięwzięcia, które w znacznym stopniu poszerzają ofertę edukacyjną naszej placówki takie jak :  zajęcia adaptacyjne  „Będę przedszkolakiem”, „Mamo, tato wolę wodę”, „Będę czytelnikiem”, „Czysta Ziemia”, „Czyste powietrze wokół nas ” , „Muzyka wokół nas” , 'Książka mój najlepszy przyjaciel" , 'Biały ząbek", "Kubusiowi Przyjaciele Przyrody".

 Dzieci z naszego przedszkola miały również możliwość uczestniczyć w organizowanych przez nasze przedszkole wycieczkach edukacyjne do: „Muzeum chleba w Radzionkowie” , „ Zaczarowanego lasu”, „Nadleśnictwa” , „Muzeum zapałek”, "Ujęcia wody Wierzchowisko''.

     Od kilku lat prowadzone są także liczne akcje charytatywne takie jak:  „Góra grosza”, „Zbierania plastikowych zakrętek” , „Zbierania zużytych baterii” , „Podziel się tym co masz" -zbieranie słodyczy dla Domu Małego Dziecka ,"Zbieranie makulatury'.

     Poza codziennymi zajęciami dydaktyczno- wychowawczymi dla wszystkich dzieci w naszym przedszkolu prowadzone są nieodpłatne zajęcia dodatkowe. Propozycje zajęć dodatkowych są modyfikowane w zależności od zaistniałych potrzeb, a o ich wyborze współdecydują rodzice.  

Obecnie w naszym przedszkolu dla wszystkich grup wiekowych odbywają się zajęcia z języka angielskiego , zajęcia rytmiczne oraz zajęcia sportowe , a także zajęcia religii dla 5 i 6 -latków. Wszystkie te formy pomagają rozwijać i kształtować osobowość naszych przedszkolaków, zaspokajać ich indywidualne zainteresowania i potrzeby.

     Tradycją naszego przedszkola jest organizowanie uroczystości zewnętrznych z udziałem rodzin naszych przedszkolaków takich jak :" Spotkanie Choinkowe", "Dzień Babci i Dziadka",  "Dzień Mamy i Taty", "Festyn z okazji Dnia Dziecka", "Pożegnanie starszaków" oraz uroczystości wewnętrznych z udziałem samych dzieci takich jak : - "Pasowanie na Starszaka", Narodowe Święto Niepodległości", "Spotkanie Wigilijne ", "Bal karnawałowy", "Powitanie Wiosny"  "Dzień Ziemi – marsz ekologiczny"

      Każdego roku dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w licznych konkursach plastycznych, muzycznych i recytatorskich zdobywając cenne wyróżnienia i nagrody. Również nasza placówka jest organizatorem  wewnątrzprzedszkolnych i międzyprzedszkolnych: konkursów plastycznych takich jak : "Barwy wiosenne" ,  "Moje ulubione bajki" ,"Kolory jesieni", "Książka mój przyjaciel" , "Jaka piękna zima", konkursów recytatorskich takich jak: "Wierszyki, które lubię" oraz "Moje ulubione wierszyki" a także turnieju sportowego "Ćwiczyć każdy może" .

    Od wielu lat nasze przedszkole współpracuje z różnymi instytucjami, placówkami kulturalnymi i oświatowymi znajdującymi się na terenie Częstochowy. Należą do nich: Szkoła Podstawowa Nr 39 , Miejskie Przedszkole Nr 27, Biblioteka Publiczna-  filia nr 9, Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej , Komenda Policji , Muzeum Częstochowskie ,Sanepid , Pogotowie Ratunkowe przy ul. Kilińskiego, Teatr im. A. Mickiewicza , świetlica socjoterapeutyczna: "Uśmiech dziecka", Dom Małego Dziecka przy ul. Kazimierza, Dzienny Dom Pomocy Społecznej , Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych , Filharmonia Częstochowską, Liceum Mikołaja Kopernika .

    W trosce o prawidłowy i wszechstronny rozwój każdego dziecka przedszkole współpracuje ze specjalistami z Zespołu Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 w Częstochowie . Organizowane są spotkania i konsultacje z logopedą, psychologiem i pedagogiem.

Na terenie naszego przedszkola realizowane były terapeutyczne warsztaty dla dzieci prowadzone przez specjalistów z Poradni takie jak np. „Zapobieganie nieśmiałości” czy "Zapobieganie agresji - zajęcia z elementami biblioterapii". Specjaliści z Poradni prowadzili również na terenie naszego przedszkola warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców takie jak np.: "Agresja w domu i w przedszkolu" , "Rozwój psychoseksualny dziecka" czy też "Dojrzałość szkolna". Od zeszłego roku szkolnego została również zatrudniona na placówce pani logopeda.

      Wszystkie te działania mają na celu wspierania rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy dziecku w zaspokajaniu jego potrzeb wychowawczych i edukacyjnych.

      Pragniemy również  podkreślić wkład i zaangażowanie rodziców we współpracę z naszym przedszkolem. Rodzice wspierają nas materialnie przez fundusz Rady Rodziców, ofiarują zabawki, książeczki, materiały piśmiennicze, służą pomocą w naprawach. W wielu sytuacjach możemy zwrócić się do nich i otrzymać życzliwą i skuteczną pomoc.

Placówka wychodzi również naprzeciw potrzebom rodziców organizując uroczystości, festyny,  dni otwarte i dni adaptacyjne pozwalające bliżej  poznać pracę przedszkola. Wydawana jest „Gazetkę Przedszkolaka” oraz prowadzony „Kącik dla Rodziców” , w której zamieszczane są informacje o wydarzeniach z życia przedszkola, porady dla rodziców i propozycje zabaw z dziećmi. Informacje na temat placówki można również znaleźć na naszej stronie internetowej, gdzie na bieżąco zamieszczane i modyfikowane są informacje z życia naszego przeszkola .Prowadzona jest również Kronika Przedszkolna , która jest systematycznie uzupełniana zdjęciami oraz odpowiednimi wpisami.

     Różnorodne działania i starania wszystkich pracowników naszej placówki zmierzają do stwarzania jak najlepszych warunków dzieciom pozostawionym naszej opiece. Zależy nam, aby rodzice powierzali nam swoje pociechy z zaufaniem i przekonaniem, że są one w przedszkolu bezpieczne, szczęśliwie i otoczone fachową opieką.

    Celem naszym jest to, aby dzieci dobrze się tu czuły i chętnie przychodziły, aby radośnie i twórczo spędzały czas rozłąki z rodzicami.

 Nieustannie poszukujemy i stosujemy takie metody i formy pracy, które służą wszechstronnemu rozwojowi wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.

 

Kontynuując naszą pracę i zaangażowanie wszystkich pracowników przedszkola w wizerunek naszej placówki doszliśmy do sześćdziesiątych "diamentowych urodzin".

Poprzez prezentację tej historii pragniemy złożyć podziękowanie wszystkim pracownikom naszego przedszkola, którzy w ciągu 60 lat jego działalności włożyli ogromną część swojego życia, trud, czas, umiejętności a przede wszystkim serce w wychowanie kilku tysięcy dzieci.

Naszych wychowanków i ich rodziców zachowujemy w serdecznej pamięci. Pamiętamy również o wszystkich, którzy nas przez te lata w jakikolwiek sposób życzliwie wspomagali.

  

NA GÓRĘ