Miejskie Przedszkole Nr 3 "Bajkowa Kraina" w Częstochowie

 ul. F. Focha 55 

Częstochowa , 42-217

tel 34/ 324 56 41 

    Godziny pracy:

        6.00-17.00

Zajęcia dodatkowe

              

                  Znalezione obrazy dla zapytania zajęcia dodatkowe w przedszkolu

                         Zapraszamy do zapozania się z ofertą zajęć dodatkowych ! 

                        Po za zajęciami wychowawczo- dydaktycznymi prowadzonymi codziennie w poszczególnych

                        grupach, dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w zajęciach dodatkowych.

                        Polegają one na łączeniu nauki z zabawą. Przede wszystkim sa one jednak

                        szansą na rozwijanie zainteresowań oraz poszukiwaniu talentów dziecka.  

                        Pozwalają na wzmacnianie wiary malaca we własne możliwości oraz pomagają 

                        rozwijać elastyczność i kreatywność - tak bardzo dziś potrzebną.

                        Oferta zajęć dodatkowych proponowanch dzieciom uczęśszczjacym 

                        do naszego przedszkola jest bardzo ciakwa. Wszystkie zajęcia prowadzone

                        są przez specjalistów,którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz co najważniejsze -

                        umiejętność czerpania radości z pracy z dziećmi.

                       Wszystkie zajęcia dodatkowe są w naszym przedszkolu bezpłatne. 

NA GÓRĘ