Miejskie Przedszkole Nr 3 "Bajkowa Kraina" w Częstochowie

 ul. F. Focha 55 

Częstochowa , 42-217

tel 34/ 324 56 41 

    Godziny pracy:

        6.00-17.00

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA           Znalezione obrazy dla zapytania ramowy rozkład dnia w przedszkolu

    Miejskiego Przedszkola Nr 3

            „Bajkowa Kraina”

            w Częstochowie   

                                                                                                                                 

6.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci

 

Kontakty z  rodzicami

 •     Czynności opiekuńcze

 •     Zabawy swobodne

 •     Rozmowy indywidualne z dziećmi

 •    Tworzenie okazji do wymiany informacji

 •     Zabawy ruchowe

 

8.00 – 8.45 Wspieranie rozwoju dzieci poprzez:

 

Zajęcia niekierowane

 •     Ćwiczenia mowy, oddechowe, integracyjne itp.

 •     Zabawy ruchowe, kołowe i ze śpiewem

 •     Zabawy konstrukcyjne

 •     Zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, dotykową, rysowanie

 •     Zabawy dydaktyczne

 •  
 •  
 •    8.45 – 9.00 Przygotowanie do śniadania
 •  
 •   Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe
 •     Pełnienie dyżurów w starszych grupach

 

9.00 – 9.30 Śniadania

 

Wpajanie zasad dobrego wychowania

 •      Wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych

 

9.30 –11.15 Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez

 

Zajęcia kierowane różnego typu organizowane z całą grupą

 •     Przebywanie na świeżym powietrzu, wycieczki, spacery. Obserwacje przyrodnicze.

 •    Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania,

     podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno- technicznych.

 •     Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą

 •     Zabawy i gry ruchowe, zajęcia sportowe

 •     Prace gospodarcze, porządkowe

 •     Zabawy dowolne

 

11.15 – 11.30 Przygotowanie do obiadu

 

Czynności samoobsługowe

 

Zabiegi higieniczne

 

11.30 – 12.00 Obiad

 

Samodzielne spożywanie posiłków

 •      Wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych

 •      Praca dyżurnych w starszych grupach

 

12.00 – 13.00

 •    Odpoczynek po obiedzie. Leżakowanie grupa najmłodsza.

 •    Czynności opiekuńcze

 •    Zabawy dowolne

 •    Słuchanie bajek

 •    Tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci

 

 13.00 – 17.00

 

 Podwieczorek

 •      Organizowanie zajęć dodatkowych

 •      Zabawy niekierowane w sali i w ogrodzie

 •     Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci

 •      Praca wyrównawcza i kompensacyjna z dziećmi dostosowana do ich potrzeb i możliwości

 •      Prace porządkowe

Kontakty z rodzicami

 

 

 

NA GÓRĘ